English

Festivaler

Scenekunstfestivaler

SCENEKUNSTFESTIVALER

Oslo Internasjonale Teaterfestival
post@blackbox.no
www.blacbox.no
Tlf: (+47) 23 40 77 70
Tidspunkt: mars

 

Stamsund Internasjonale Teaterfestival
info@stamfest.no
www.stamsund-internasjonale.no
Tlf: (+47) 76 08 75 30
Tidspunkt:  mai/juni

 

Porsgrunn Internasjonale teaterfestival
post@pit.no
http://pitfestival.no/
Tlf: (+47) 35 55 66 88
Tidspunkt: juni 

 

CODA (2015) - biennale
post(at)codadancefest.no
www.codadancefest.no
Tlf: (+47) 46 41 21 50
Tidspunkt: oktober

 

Meteor - biennale
info(at)bit-teatergarasjen.no
www.bit-teatergarasjen.no
Tlf: (+47) 55 23 22 35
Tidspunkt: oktober

 

Showbox
www.scenekunstbruket.no
Arrangør: Norsk Scenekunstbruk
Tlf: (+47) 23 10 09 83
Tidspunkt: desember

 

Bastard - Trondheim Internasjonale Scenekunstfestival http://www.avantgarden.no/

avantgarden@avantgarden.no
Arrangør: Teaterhuset Avant Garden Trondheim
Tlf: (+47) 73 87 94 24
Tidspunkt: september

 

Ibsenfestivalen - biennale
www.nationaltheatret.no
Tlf: (+47) 22 00 14 00
Tidspunkt: høst

 

Oktoberdans - biennale
info(at)bit-teatergarasjen.no
www.bit-teatergarasjen.no
Tlf: (+47) 55 23 22 35
Tidspunkt: oktober

 

Dansefestival Barents
jorgen[at]dansefestivalbarents.no
http://www.dansefestivalbarents.no
Tlf: (+47) 45 60 06 11
Tidspunkt: november

 

Mini Midi Maxi
info(at)teatersenter.no
http://minimidimaxi.no/
Tlf: (+47) 55 30 21 44
Tidspunkt: november

 

Ravnedans
ravnedans.info(at)gmail.com
www.ravnedans.com
Tlf: (+47) 55 30 21 44
Tidspunkt:  juli

 

FESTSPILL OG FESTIVALER
- som programmerer noe scenekunst

 

Festspillene i Bergen
www.fib.no/
Tlf: (+47) 55 21 06 30
Tidspunkt: mai -juni

 

BAAF- The Bergen Afro Arts Festival

simbaarts@gmail.com
http://www.baafest.org/
Tlf: (+47) 968 26 995
Tidspunkt: juni

 

Vestfold Festspillene
info@vestfoldfestspillene.no
www.vestfoldfestspillene.no
Tlf: (+47) 33 30 88 50
Tidspunkt: juni

 

Festspillene i Nord-Norge
post@festspillnn.no  
www.festspillnn.no
Tlf: (+47) 61 05 07 86 
Tlf: (+47) 77 04 12 30
Tidspunkt: juni

 

Olavfestdagene i Trondheim
info@olavsfestdagene.no
www.olavsfestdagene.no
Tlf: (+47) 73 84 14 50  /  73 84 14 51
Tidspunkt:  juli - august 

 

Nordland Musikkfestuke
nmfu@nmfu.no
www.nordland-musikkfestuke.no
Tlf: (+47) 75 54 90 40
Tidspunkt: mars og august


Ultima, Oslo Contemporary Music Festival
info@ultima.no
www.ultima.no
Tlf: (+47) 22 42 99 99
Tidspunkt: september

 

MINIØYA
louise@minioya.no
www.minioya.no
Tlf: (+47) 40 41 27 30
Tidspunkt: mai/juni

 

MARKEDSPLASSER OG KULTURTORG
- med scenekunst for barn og unge

Markedet for Scenekunst i Sandefjord
gse@sfjkom.no
www.markedet.org
Tlf: (+47) 33 41 67 15
Tidspunkt: april

 

OVERSIKT OVER NORSKE FESTIVALER

www.norwayfestivals.com/

 

 


 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1032