English

Organisasjonsformer

Det er ikke mulig å si hvilken selskapsform som generelt sett er den mest hensiktsmessige. Det er ulike hensyn å ta, og nedenunder har vi ramset opp de vanligste slik at du kan finne den foretaksformen som passer deg/dere best. Ved å trykke på linkene får du fullstendig informasjon fra www.bedin.no (offentlig instans).

De vanligste selskapsformene er:

Enkeltpersonforetak- organisasjonsform hvor én "fysisk person" - det vil si ett menneske - står ansvarlig for virksomheten. Som navnet sier er altså dette en selskapsform der én person er eier. Mer info om fordeler og ulemper her

 

Ansvarlig selskap- ANS og DA - i et ansvarlig selskap er det to eller flere eiere, ofte kalt kompanjonger. I et ansvarlig selskap har eierne et personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede gjeld. Mer info om fordeler og ulemper her

 

Aksjeselskap AS- i et aksjeselskap har du som eier (aksjonær) normalt ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Du og de andre eierne i selskapet har et begrenset ansvar, og dere har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen, dvs. det som er skutt inn i selskapet. Mer info om fordeler og ulemper her

 

Samvirkeforetak (SA)- denne selskapsformen passer der minst to skal starte sammen med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på annen lignende måte. Mer info om fordeler og ulemper her

 

Man kan også organisere seg som Stiftelse, det kreves imidlertid 100.000 i kapital, det må organiseres stiftelsesdokumenter, styre, revisorerklæring med mer. For mer info om alternative selskapsformer (eks. Stiftelse ), les her

 

Hvis du har spørsmål eller er usikker på hva som passer best, ring Narviktelefonene på 800 33 840. Dette er en gratis informasjonstjeneste for folk som skal etablere seg eller har spørsmål vedr. sin bedrift.

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=433