English

Norsk kulturråd

 

Teater

Fri scenekunst – Støtte kan gis til enkeltproduksjoner utenfor de faste institusjoner eller flere produksjoner for en tidsavgrenset periode, maksimalt over fire år. Prosjektet(-ene) må være kunstnerisk begrunnet.

Scenekunst og ny teknologi – Det kan søkes støtte til utvikling av nye sceniske kunstuttrykk skapt ved hjelp av ny teknologi, eller prosjekter som kombinerer scenekunst med ny teknologi.

Gjestespill – Støtte kan gis til allerede produserte forestillinger av frie grupper og institusjoner som blir presentert et annet sted utenfor produksjonsenhetens eget teater/område og utenfor vanlig turnévirksomhet.

Historiske spill / friluftspill – Støtte til tiltak som kan heve den kunstneriske kvaliteten på lokale og regionale historiske spill og friluftsspill. Det kan gis støtte til for eksempel manuskriptarbeid, regi, scenografi og koreografi.


Dans / koreografi

Dans – Ordningen gjelder for profesjonelle koreografer og dansere, produksjonsmiljøer, produsenter og profesjonelle enheter innen dans som initierer prosjekter med profesjonelle utøvere.

Fri scenekunst – Støtte kan gis til enkeltproduksjoner utenfor de faste institusjoner eller flere produksjoner for en tidsavgrenset periode, maksimalt over fire år. Prosjektet(-ene) må være kunstnerisk begrunnet.

Korttidsengasjement for koreografer – Ordningen gjelder for koreografer som har et prosjekt som et teater, en opera eller en annen kunstinstitusjon ønsker å arbeide videre med. Det er institusjonen som søker.

Koreografiutvikling - Ordningen gjelder for koreografer som ønsker å videreutvikle et prosjekt på egen hånd. Det er koreografen selv som søker.

Scenekunst og ny teknologi – Det kan søkes støtte til utvikling av nye sceniske kunstuttrykk skapt ved hjelp av ny teknologi, eller prosjekter som kombinerer scenekunst med ny teknologi.


Scenetekst

Korttidsengasjement for forfattere – Ordningen gjelder for institusjonene og prosjektgruppene som ønsker å engasjere en forfatter i inntil tre måneder slik at forfatteren kan utvikle en scenetekst som skal ligge til grunn for en sceneproduksjon. Det er institusjonen som søker.

Scenetekstutvikling – Ordningen gjelder for forfattere som ønsker å videreutvikle en idé eller et prosjekt til et dramatisk verk eller scenetekst. Det er forfatteren selv som søker.

 

Barn og unge

Kunstløftet - tverrfaglig initiativ som inviterer til prosjekter på alle kunstområder og for alle aldersgrupper av barn og ungdom. 

 

Ved spørsmål kontakt Norsk kulturråd, scenekunstseksjonen.


  Administrativt tilknyttet Norsk kulturråd er også:
 
Statens kunstnerstipend
  Fond for lyd og bilde

 

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=98