English

Støtte i Norden

Kulturkontakt NORD

Kulturkontakt Nords oppdrag er, innenfor rammen for sitt mandat, å fremme og utvikle det Nordiske kultursamarbeidet.  Institusjonens virksomhet og aktiviteter skal ha en høy Nordisk profil, og bidra til Nordisk nytteverdi. 

Kulturkontakt Nord ble grunnlagt 01.01.2007 som en nordisk instirusjon under Nordisk Ministerråd.

For mer informasjon om programmene og søknadsfrister se hjemmesiden:

www.kulturkontaktnord.org

 

Kulturkontakt Nord
Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland

 

NORDISK KULTURFOND

Støtte til nordiske samarbeidsprosjekter.
Nordisk kulturfond er et nordisk samarbeidsorgan som skal støtte opp om kultursamarbeid i vid forstand mellom de nordiske landene.

Støtten omfatter prosjekter innen teater, dans, kunst, musikk, dans, litteratur, sang og new media.  Prosjektet det søkes om støtte til må inkludere minst tre nordiske land.

Søknadsfrister for prosjekter som søker til og med 500.000,- DKK: 1. februar, 2. april, 1. september og 1. oktober 

Søknadene sendes elektronisk via Nordisk kulturfonds egen hjemmeside. Gå til Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond
Nordisk Ministerråds sekretariat
Store Strandstræde 18
DK-1255 København K
Danmark
Tlf: + 45 33 96 02 00
Fax: + 45 33 32 56 36
E-post: kulturfonden@norden.org
Web: www.nordiskkulturfond.org


Svensk-Norsk Samarbeidsfond

Fondet har som formål å fremme svenskt-norskt samarbeid, særlig på det kulturelle området, samt virke for gjensidig utveksling og informasjon om kulturelle forhold i Sverige og Norge.

Søkeren skal være bosatt i et av landene.  Fondet gir "oppholdsstipend"  til henholdsvis Voksenåsen i Oslo og Hässelby slott i Stockholm.

Søknadsfrist: se hjemmesiden

For mer informasjon og søknadsskjema, kontakt:
Svensk-norska samarbetsfornden
box 12707
S-11294 Stockholm
SVERIGE
Tef: + 46 8 65 41 990
Fax: + 46 8 65 28 099
E-mail: foreningen@norden.se
Web: www.norden.se/norge.asp


Fondet for Dansk-Norsk samarbeid

har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Fondet realiserer sin virksomhet gjennom opphold for enkeltpersoner og grupper på Fondets to eiendommer, Schæffergården ved København og Lysebu ved Oslo.

Søknadsfrist: Løpende

Fondet for dansk-norsk samarbeid
v/Per Ivar Vaagland
Lysebu
Pb. 109 Holmenkollen
0324 OSLO
tlf: 22 14 23 90
fax: 22 49 43 06


Norsk-Finsk Kulturfond

Norsk-finsk kulturfond har som formål å fremme forståelse og
kulturforbindelse mellom de to land og folk ved å yte støtte av
fondskapitalens avkastning til virksomhet og initiativ som bidrar til større kunnskap om og økt kontakt mellom de to folks kultur-, samfunns- og næringsliv.

Søknadsfrist: se hjemmeside

Kristian Augustsgt. 5
0164 Oslo
tel 22477680
faks 22477681
Web: www.finno.no


Støtte fra USA til kulturtiltak fra Norden

The American-Scandinavian Foundation promotes the cultures of the Nordic countries in the United States and American culture in the Nordic countries by encouraging programs that will enhance public appreciation of culture, art, and thought.

In establishing priorities, the Foundation considers the lasting benefits that may be achieved by any grant, and favors projects where its contribution will complement support from other sources.

Søknadsfrister: se hjemmeside: www.amscan.org

Kontakt:
The American - Scandinavian Foundation
at Scandinavia House
58 Park Avenue
New York, New York 10016
Tlf: 212-879-9779
E-post: info@amscan.org
Web: www.amscan.org

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=86